hh

Фермийн хаалга

  • FARM GATE

    ФЕРМИЙН ХААЛГА

    Фермийн хаалгыг ихэвчлэн дугуй хоолой, гагнаж торон тороор хийдэг бөгөөд заримыг нь дөрвөлжин хоолойгоор хийдэг.

    Өөр өөр дотоод бүтцийн дагуу фермийн хаалгыг “N” төрлийн фермийн хаалга, “I” төрлийн фермийн хаалга, баарны фермийн хаалга гэж хувааж болно. "N" төрлийн фермийн хаалга, "I" төрлийн фермийн хаалга нь ихэвчлэн гаднах хүрээ дугуй хоолой ба дотор гагнаж торон тороор хийгдсэн байх ба дараа нь зарим дотор хоолойг тулгуур хэлбэрээр хийж, баарны фермийн хаалгыг ихэвчлэн зөвхөн дугуй хоолойгоор хийдэг. .