hh

Талбайн хашаа

  • FIELD FENCE

    ТАЛБАЙН ХАШАА

    Талбайн хашаа нь фермийн аж ахуйд зориулагдсан мал аж ахуй эрхлэхэд төгс төгөлдөр бөгөөд хашаагаар гишгэж буй амьтдын туурайн гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс газрын ойролцоо жижиг торон нүхтэй. Хээрийн хашааг гагнахаас илүү цайрдсан гангаар үйлдвэрлэж, хашааг сунгаж, газар нутагтайгаа нийцүүлэх үүднээс өргөтгөх хавчаараар хийдэг.